Rehabilitacja

rehabilitacja po udarzeCzym jest rehabilitacja?

Rehabilitacja to kompleksowe działanie na rzecz pacjenta, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwie największej sprawności fizycznej, utraconej na skutek urazów bądź chorób. Rehabilitacja powinna być wcześnie zapoczątkowana, ciągła i kompleksowa. Aby rehabilitacja przyniosła jak najlepszy efekt, należy  ją podjąć jeszcze w trakcie procesu leczenia urazu czy choroby. Rehabilitant powinien współpracować z lekarzem prowadzącym terapię, a także konsultować proces rehabilitacji z ortopedą, reumatologiem czy neurologiem, w zależności od podłoża choroby. W naszej klinice jest to możliwe, dzięki współpracy z specjalistami w tych dziedzinach.

Fizjoterapia a rehabilitacja

Z pojęciem rehabilitacji nierozerwalnie związane jest pojęcie fizjoterapii, które często stosowane jest wymiennie. Fizjoterapia to ogół metod leczniczych, które wykorzystują zjawisko reakcji ciała ludzkiego na dostarczany bodziec. Dzieli się ona na kinezyterapię, czyli leczenie ruchem, a także fizykoterapię, czyli leczenie poprzez oddziaływanie różnych bodźców na organizm. Działami fizjoterapii są także masaż leczniczy i terapia manualna.

Skorzystaj z terapii skojarzonej

W naszej klinice oferujemy szeroką gamę zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych, a także masaże lecznicze całego ciała i jego fragmentów. Dzięki stosowaniu terapii skojarzonej, polegającej na łączeniu różnych metod rehabilitacji, uzyskujemy efektywne rezultaty u naszych pacjentów w każdym wieku.