Neurologia

rehabilitacja

Wczesne zapoczątkowanie rehabilitacji jest bardzo ważne w chorobach neurologicznych.

Czym zajmuje się neurolog?

Opieka lekarza neurologa niezbędna jest u osób, u których zdiagnozowano choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Konsultacja neurologa zalecana jest pacjentom z problemami neurologicznymi, w związku z którymi chcą podjąć rehabilitację. Konsultacje neurologiczne mogą być wsparte przy wykorzystaniu badania rezonansem magnetycznym. Dzięki współpracy lekarza neurologa i rehabilitanta można dopasować terapię do potrzeb konkretnego pacjenta, biorąc pod uwagę jego możliwości.

Współpraca neurologa i rehabilitanta

Dobrze dobrana rehabilitacja, która przebiega równorzędnie z procesem leczenia jest podstawą szybkiego powrotu do zdrowia. Przy problemach neurologicznych bardzo ważne jest wczesne zapoczątkowanie procesu rehabilitacji, a także jego ciągłość i kompleksowość. Dzięki temu możliwy jest szybki powrót do zdrowia i sprawności.

Rehabilitacja w chorobach neurologicznych

Nasi neurolodzy to specjaliści, którzy ciągle rozwijają swoje umiejętności. Pracujemy z pacjentami, którzy potrzebują rehabilitacji w związku z chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, miastenia, choroby Parkinsona i Alzheimera, a także choroby u dzieci, będące wynikiem urazów okołoporodowych i zaburzeń rozwojowych. Ścisła współpraca z ortopedami i fizjoterapeutami skutkuje dużą efektywnością leczenia i poprawą stanu zdrowia naszych pacjentów.