Wczesne wykrycie nieprawidłowości ruchowych szansą na szybkie wyleczenie

dziecko

Dziecko powinno siadać i wstawać, kiedy jego ciało będzie do tego gotowe, nie wcześniej.

Każdy rodzic chce, by jego dziecko było zdrowe i szczęśliwe. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ważne jest, by obserwować rozwój dziecka. Umożliwia to szybką reakcję w momencie zauważenia pierwszych nieprawidłowości ruchowych. Nie należy oczywiście przesadzać, jednak warto wiedzieć, jakie zaburzenia powinny obudzić w rodzicu niepokój i zostać skonsultowane z lekarzem.

Pierwszy rok życia dziecka jest także czasem intensywnego rozwoju ruchowego. Dziecko uczy się podnosić głowę, obracać, chwytać, siadać, stawiać pierwsze kroczki. Poradniki określają, w jakich miesiącach życia niemowlak powinien opanować te zdolności, jednak są to jedynie orientacyjne terminy. Dużo zależy od indywidualnego rozwoju dziecka. Nie należy także na siłę przyśpieszać opanowywania kolejnych czynności. Czteromiesięczne dziecko będzie „siedzieć”, jeśli podeprzemy je poduszką, jednak nie można tego nazwać samodzielnym siedzeniem. Jeśli zaś jednak dziecko nie siada po ukończeniu dziewiątego czy dziesiątego miesiąca życia, to należy skonsultować to z lekarzem.

Częstą przyczyną nieprawidłowości ruchowych już u maluszka jest nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Wzmożone napięcie mięśniowe można poznać po nadmiernym prężeniu się dziecka, wyginaniu dziecka w łuk w czasie leżenia na plecach czy też skrzyżowanych nóżkach. Z kolei pierwszym symptomem obniżonego napięcia mięśniowego jest to, że dziecko nie stara się podnosić główki, leżąc na brzuszku. W obu tych sytuacjach należy skonsultować się z lekarzem, który skieruje dziecko do neurologa, a także na rehabilitację. Nieprawidłowe napięcie mięśniowe może być przyczyną zaburzeń ruchowych u dziecka, jednak wykryte odpowiednio wcześnie, pozwoli na zastosowanie skutecznej rehabilitacji.

Centrum Rehabilitacji Warszawa

Czym jest dyskopatia?

dyskopatia

Dyskopatia to schorzenia, dotykające krążka międzykręgowego (dysku).

Dyskopatia jest szerokim pojęciem, które obejmuje wiele schorzeń, dotykających krążka międzykręgowego, potocznie zwanego dyskiem. Najczęściej termin ten stosuje się jednak do określenia pierwszego stopnia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

Objawami dyskopatii są:
ból, promieniujący wzdłuż dróg nerwowych (rwa kulszowa),
drętwienie, mrowienie w okolicy unerwienia uciskanego nerwu rdzeniowego,
niedowład lub porażenie mięśni, które może prowadzić do ich zaniku,
osłabienie odruchów ścięgna kolanowego i Achillesa.

Początkowo przyczyn dyskopatii doszukiwano się przede wszystkim w podnoszeniu znacznych ciężarów i urazach, jednak obecnie wskazuje się, że nawet niewielki uraz może być przyczyną dyskopatii, która postępuje z wiekiem. Dyskopatia najczęściej występuje u osób pomiędzy trzydziestym a czterdziestym rokiem życia, w późniejszych latach przeważają raczej procesy zwyrodnieniowo-wytwórcze. Wskazuje się także, że duże znaczenie mają czynniki genetyczne oraz zaburzenia troficzne.

Leczenie dyskopatii zależne jest od stopnia jej zaawansowania. Im wcześniej dostrzeże się problem, tym skuteczniejsza będzie rehabilitacja. W niemalże 90% przypadków nie jest konieczne leczenie operacyjne. Najczęściej stosuje się leczenie zachowawcze poprzez rehabilitację oraz farmakologiczne z zastosowaniem leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych oraz zmniejszających napięcie mięśniowe. W rehabilitacyjnym leczeniu dyskopatii najczęściej stosuje się terapię manualną, kinezyterapię oraz fizykoterapię.

Fizjoterapeuta Anin – Centrum Medyczne Forus

Metoda NDT Bobath w rehabilitacji dzieci

rehabilitacja metodą NDT-Bobath

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath przebiega w przyjaznej atmosferze.

Jedną z metody rehabilitacji dzieci jest metoda NDT-Bobath. Została stworzona w latach czterdziestych XX wieku przez Bertę i Karla Bobath. Pierwszy kurs tej metody w Polsce odbył się w 1988 roku, a prowadzony był przez Mary Quinton i Elsbeth Koeng. Metodę te skutecznie stosuje się u wcześniaków, niemowląt oraz dzieci z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi.

Rehabilitacja prowadzona metodą NDT-Bobath ma pomóc w rozwijaniu dziecka tak, by mogło być ono w dalszym życiu na tyle niezależne, na ile pozwala problem go dotykający. Metoda NDT-Bobath ukierunkowana jest głównie na dzieci z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, na przykład z mózgowym porażeniem dziecięcym. Rehabilitant, pracujący tą metodą wpływa na napięcie mięśni, hamuje nieprawidłowe odruchy oraz wyzwala ruchy możliwe do osiągnięcia przez dziecka, a jak najbliższe prawidłowym, a także utrwala umiejętności ruchowe, zdobyte przez dziecko.

Zaletą tej metody jest fakt, że ćwiczy się całe ciało dziecka, dostarczając mu bodźców, a ćwiczenia, ich rytm i tempo są dobierane indywidualnie. Dziecko powinno mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, aby współpracować z rehabilitantem, co pozwala osiągnąć najlepszy efekt. Dodatkowo metoda NDT-Bobath umożliwia rodzicom włączenie się z prawidłową rehabilitację ich dziecka przy wykonywaniu codziennych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych. Lekarz prowadzący i rehabilitant przeszkolą rodziców, aby ci mogli utrwalać prawidłowe ruchy pokazywane przez terapeutę w czasie kąpieli, noszenia czy zabawy.

Fizjoterapeuta Wawer – Centrum Medyczne Forus

Ból i depresja towarzyszące rehabilitacji pourazowej

monika kuszyńska

Monika Kuszyńska jest przykładem pokonania depresji, towarzyszącej ludziom po wypadkach.

W momencie przeżycia ciężkiego wypadku, pierwsze, co pojawia się u człowieka, to świadomość, że żyje. Jednak w dalszym etapie leczenia i rehabilitacji nawet wrodzony optymizm może nie pomóc, zwłaszcza jeśli osoba po wypadku staje się niepełnosprawna. Bardzo często słyszy się o przypadkach różnych osób, które na skutek własnej nieostrożności, ryzykanctwa, młodzieńczej brawury doznali trwałego urazu kręgosłupa. Zdarza się również, że utrata sprawności zdarza się w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tak jak miało to miejsce u wokalistki, Moniki Kuszyńskiej. W niemalże jednej sekundzie całe życie młodego człowieka może legnąć w gruzach.

W takich trudnych wypadkach ważne jest, by wraz z rozpoczęciem rehabilitacji rozpoczął się również proces psychoterapii. Czasami jest to utrudnione, gdyż po wypadku u pacjenta może występować brak akceptacji własnego ciała, często wiążący się z zaburzeniami identyfikacyjnymi. Proces rehabilitacji zarówno ruchowej, jak i psychicznej utrudniony jest z jednej strony przez odczuwanie fizycznego bólu, a z drugiej stanów depresyjnych. W pierwszym etapie osoba niepełnosprawna doznaje szoku i nie przyjmuje do wiadomości własnej niepełnosprawności. W ten sposób stara się chronić przed rozpaczą, jednak przychodzi moment, kiedy musi stanąć twarzą w twarz z problemem. Najpierw jednak musi pokonać ból i depresję, które są częstym towarzyszem rehabilitacji pourazowej.

Warto wskazać na powiązanie między bólem a depresją. Z jednej strony silny, długotrwały ból może wywołać depresję, zwłaszcza ból traktowany jako kara. Z kolei stan depresji może nasilać odczucia bólowe. Zdarzyć się również może depresja maskowana, gdzie jedynym objawem depresji będzie właśnie ból. Zmniejszenie fizycznego bólu jest możliwe przy pomocy środków farmakologicznych, jednak pozbycie się bólu emocjonalnego i depresji, to długi proces psychologiczny, z którym pacjent nie powinien się mierzyć samotnie, a przy wsparciu psychologa i rodziny.

Centrum Rehabilitacji Warszawa

Fizjoterapia dzieci

rehabilitacja dzieci

Małe dzieci często wymagają rehabilitacji po urazach okołoporodowych.

Zwykle pojęcie rehabilitacji czy fizjoterapii kojarzy się z działaniem, które następuje po przebytym urazie. Często jednak rehabilitacja niezwiązana jest z urazami, lecz z nieprawidłowym rozwojem. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci. Mamy uważnie obserwują swoje pociechy i porównują je do innych znanych im dzieci, choć nie jest to dobre, gdyż każde dziecko rozwija się w innym tempie. Troskliwe matki wynajdują jednak wiele powodów do niepokoju, związanych z rozwojem ruchowym dziecka i konsultują je z pediatrami.

Zdarza się, że w wyniku takich konsultacji dziecko wysyłane jest na rehabilitację. Konieczność zastosowania działań fizjoterapeutycznych może zaistnieć nawet już w niemowlęctwie. Dotyczy to zwłaszcza wcześniaków, a także dzieci, które urodziły się z różnorodnymi problemami, takimi jak wodogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego czy dysplazja stawu biodrowego. Konieczność rehabilitacji zaistnieć może także w innych wypadkach, a na przykład w momencie zauważenia asymetrii ułożeniowej, opóźnienia rozwoju psychoruchowego czy nieprawidłowego napięcia mięśniowego.

Wcześnie rozpoczęta rehabilitacja skutkuje bardzo często wyeliminowaniem czynników powodujących nieprawidłowości i może się okazać, że nie będzie ona potrzebna na dalszym etapie życia dziecka. Rodzice mają do wyboru wiele różnorodnych metod terapeutycznych(metoda Vojty, NDT Bobath dla dzieci, itp.), jednak decyzję o wyborze odpowiedniej metody dla małego pacjenta powinien podjąć lekarz w porozumieniu z rehabilitantem.

Fizjoterapeuta Wawer – Centrum Rehabilitacji Forus

Strona 20 z 23« Pierwsza...10...1819202122...Ostatnia »